SEUB TALK SPECIAL : 3 ทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในขณะที่ 3

“คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ เสือก็อยู่ได้”

“กู้ป่า รักษาชุมชน”

“บอกเล่าความทุกข์ ผูกไมตรี ปักหลัก เชิญ ก่อตั้ง”

ประโยคกลุ่มนี้หมายถึงภารกิจที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เริ่มจัดการในตอนก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 อันมีแผนในการที่ที่คุณสืบ นาคะเสถียร ได้ขีดเส้นอาณาเขตกรุ๊ปป่าขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าป่าตะวันตกเอาไว้ สู่การจัดการป่าตะวันตกอย่างมีส่วนร่วม การเปลี่ยนหน้าที่ครั้งสำคัญของมูลนิธิสืบฯ จากหน่วยงานติดต่อสื่อสารด้านการอนุรักษ์และรักษา สู่การทำงานเชิงปฏิบัติการกับ 129 ชุมชน นานาประการกลุ่มชาติพันธุ์ในป่าตะวันตก ภายใต้แผนการจัดแจงพื้นที่ป้องกันอย่างมีส่วนร่วมในป่าตะวันตก Join Management of Protected Area (Jompa)

เวลาเดียวกันหลังจากเหตุการณ์น้ำหลากใหญ่ ปี 2554 “เขื่อนแม่วงก์” ถูกเอามาปัดฝุ่นอีกรอบ ภายใต้แผนการ 3.5 แสนล้าน ของรัฐบาลสมัยนั้น ความไม่ยุติธรรมของขั้นตอนการพิเคราะห์รายงานการวิเคราะห์ผลพวงด้านสภาพแวดล้อม (EHIA)” ทำให้เกิดการเดินเท้า 13 วัน ระยะทางกว่า 300 กิโล เพื่อถกเถียง EHIA โครงงานเขื่อนแม่วงก์ ที่ปลุกกระแสการอนุรักษ์และรักษาคนสมัยใหม่ในสังคมไทย

เข้าสู่สู่ทศวรรษที่ 3 ของมูลนิธิสืบฯ หน้าที่หน่วยงานสงวนของเมืองไทย ได้ถูกถ่ายทอดผ่านการเสวนา โดยแสงเดโช กำเนิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบฯ รวมทั้ง อรยุยงพา สังขมาน รองเลขาธิการมูลนิธิสืบฯ ใน SEUB TALK SPECIAL “สามทศวรรษมูลนิธิสืบนาคะเสถียร” ขณะที่ 3

แนวความคิดสำหรับในการทักท้วงโครงงานที่จะก่อให้เกิดผลเสียกับป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ปฏิบัติงานบนฐานข้อมูลเป็นหลัก เพื่อชี้แจงว่า มีเหตุอะไรที่ทำให้พวกเรามีข้อโต้แย้งไม่เห็นพ้องกับการก่อสร้าง แล้วพวกเรามีทางเลือกยังไงสำหรับเพื่อการไขปัญหานั่น ที่คงจะตรงประเด็น และก็ถูกมากยิ่งกว่า รวมทั้งมัธยัสถ์งบประมาณมากยิ่งกว่า

ขอขอบคุณมาก แบงค์ไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด บริษัท รุ่งโรจน์เครื่องอุปโภคบริโภคของกิน จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)